Business Meeting

Speakers : 

  • Suchita Ambardekar
  • Hetal Gangi

 

Product showcase by first lady Seema Bhargava – Enthika

Chair Person :  Rtn. Shruti Dharamsi

Hon. Secretary :  Rtn. Neeha Kedia

Date

Aug 22 2023
Expired!

Time

4:30 pm - 7:00 pm

Location

Chembur Acres Club
411-B, Hemu Kalani Marg, Chembur, Mumbai-400 071. Maharashtra, Hemu Kalani Marg, Natvar Parikh Chowk, Sindhi Society, Chembur, Mumbai, Maharashtra 400071